Umięśnieni żyją dłużej cz.3

Umięśnieni żyją dłużej cz.3

Zawartość mięśni i tłuszczu

Często w badaniach naukowych podaje się korelację między indeksem masy ciała a śmiertelnością i pozytywna korelacja może wprowadzać w błąd. Należy zawsze określać skład ciała, tzn. zawartość tkanki mięśniowej oraz tłuszczowej i dopiero te wielkości korelować ze śmiertelnością. Badania duńskie i brytyjskie potwierdziły, że to nie indeks masy ciała, ale masa tłuszczu i masa mięśni wpływają na poziom śmiertelności ludzi. Śmiertelność ta wzrasta wraz ze wzrostem zawartości tłuszczu w organizmie, a maleje wraz ze wzrostem masy mięśni. Pewne problemy nastręczają również badania nad zależnością między masą mięśniową a rakiem. Pomiary powinny dotyczyć okresów przed zachorowaniem, gdyż sam rak powoduje spadek masy mięśniowej. Powodują go również inne związane z tym doświadczenia, jak chemioterapia oraz czynnik stresowy, który powoduje wydzielanie się kortyzolu wprowadzającego organizm w stan kataboliczny przez zmniejszanie przyswajania aminokwasów przez mięśnie i spowolnienie syntezy białka.

Wielkościami używanymi w badaniach nad śmiertelnością ludzi są również: siła mięśniowa Cmuscle strength) oraz moc mięśni (muscle power). Siła mięśniowa to siła skurczu mięśnia mierzona w niutonach. Moc mięśni to praca mięśni, czyli iloczyn wartości siły i długości drogi pomnożony przez cosinus kąta między wektorem siły a wektorem przesunięcia, podzielony przez czas tej pracy. Moc mięśni można również przedstawić jako iloczyn siły i prędkości ruchu wywołanego przez mięsień.

Optymalna długość mięśni

Siła mięśni zależy od ich długości. Istnieje optymalna długość mięśnia, która maksymalizuje możliwą do uzyskania siłę. Jest to czynnik genetycznie uwarunkowany. W odniesieniu do mięśnia dwugłowego ramienia (bicepsa) można bardzo łatwo sprawdzić swoje możliwości genetyczne. Zegnij ramię i napnij biceps. Zaobserwuj, jaka jest odległość między końcem bicepsa a miejscem styku skóry przedramienia z ramieniem. Jeżeli jest bardzo mała i biceps praktycznie kończy się w miejscu tego styku, to masz bardzo dobrą genetykę do rozwoju bicepsów, a być może i całego układu mięśniowego. Czym ta odległość jest większa, tym Twoje możliwości rozwoju siły i masy bicepsów są mniejsze.

Wracając do rozważań na temat zależności między mocą mięśni a śmiertelnością człowieka, stwierdzono, że istnieje bardzo duża pozytywna korelacja między mocą ugięcia ramienia oraz siłą ramienia w skurczu izometrycznym bicepsów a zmniejszeniem się umieralności.

Ćwiczenia fizyczne wpływające na rozwój masy mięśniowej mają również pozytywny wpływ na inne wyznaczniki naszego zdrowia. Poza przemodelowaniem składu naszego ciała powodują normalizację procesów metabolicznych, regulują poziom cukru oraz cholesterolu we krwi, ciśnienie, regulują wewnętrzną temperaturę ciała oraz powodują zwiększenie gęstości kości, zapobiegając w ten sposób osteoporozie.

 

Spis treści:

Umięśnieni żyją dłużej cz.1

Umięśnieni żyją dłużej cz.2

Umięśnieni żyją dłużej cz.3

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments