Koszty adwokata.

Koszty adwokata.

Kiedy zdarzają się w życiu po raz pierwszy sytuacje styczności z sądami , nie mamy zupełnie rozeznania w kosztach, jakie będziemy musieli ponieść. Do bardzo wielu spraw nieodzowna jest pomoc adwokata. To on orientuje się doskonale w meandrach prawa i pomoże nam dowieść przed sądem swoich racji. Tak zwany adwokat z urzędu należy się tylko w bardzo nielicznych przypadkach. Należy przede wszystkim spełnić przesłankę ubóstwa, czyli wykazać, że opłacenie kosztów adwokata nie spowoduje uszczerbku na podstawowych wydatkach na byt. W przypadku, gdy zmuszeni jesteśmy sami opłacić adwokata, warto zrobić rozeznanie ile bierze adwokat z konkretnej kancelarii. Kancelaria adwokacka Zabrze proponuje bardzo korzystne stawki dla swoich klientów.

Adwokat

Adwokat

Stawki opłat za czynności adwokackie.

Według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. stawki za czynności adwokackie są ustalone w pewnych minimalnym wymiarze. Koszty podawane przez poszczególne kancelarie adwokackie nie mogą być wyższe niż sześciokrotność minimalnych stawek urzędowych. Stawka za pracę adwokata na rzecz klienta nie może też być wyższa niż wartość przedmiotu, którego dotyczy sprawa lub wielkości roszczenia, o jakie toczy się spór sądowy.

Ministerstwo ustaliło zakres poszczególnych wartości rzeczowych w siedmiu stopniach, poczynając od przedmiotów o wartości mniejszej od 500 zł a skończywszy na droższych od 200 000 zł. Przykładowo, jeżeli przedmiot sprawy ma wartość w granicach 5 000 – 10 000 zł, minimalna ustalona stawka wynosi w tej sytuacji  1 200 zł, a nie może być większa niż 7 200 zł lub do wartości rzeczywistej przedmiotu czy roszczenia.

Inaczej są określane stawki dla niematerialnego podmiotu sprawy. Na przykład za rozwód adwokat może wziąć minimum 360 zł, maksimum sześciokrotność tej stawki. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego posiadają swój cennik i wytyczne urzędowe.

Stawki ustalane są indywidualnie dla każdego klienta i każdej sprawy. Jest tu przede wszystkim brana pod uwagę złożoność sprawy i skala wymaganego zaangażowania się konkretnego adwokata.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments