Jak wygląda rozwód kościelny

Jak wygląda rozwód kościelny

Tematyka rozwodów kościelnych jest zarówno ciekawa jak i skomplikowana. Unieważnienie małżeństwa (bo tak powinien być poprawnie nazywany rozwód kościelny) nie jest przecież czymś codziennym. W Kodeksie Postępowania Kanonicznego, który jest wiążący dla członków Kościoła Katolickiego, została opisana cała procedura unieważniania małżeństwa. Podobnie jak w państwowej rozprawie rozwodowej, tutaj także należy wykazać określone fakty oraz je udowodnić. Nie dziwi więc, że bez problemu korzystając z internetu można znaleźć prawnika zajmującego się właśnie rozwodami kościelnymi. W całej procedurze zdecydowanie warto korzystać z usług pełnomocnika, gdyż znajomość procedur i technik dowodowych oraz argumentacyjnych znacznie zwiększa szansę zwycięstwa. Jeżeli kogoś interesuje rozwód kościelny Sandomierz może okazać się świetnym miejscem na szukanie pełnomocnika- działa tam kilku bardzo dobrych specjalistów.

Podstawy rozwodu kościelnego

Rozwód Kościelny

Rozwód Kościelny

Podobnie jak  w przypadku rozwodu bazującego na Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, rozwód kościelny musi być poprzedzony określonymi przesłankami. Pierwszą przesłanką może być wada oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński. Następną przesłanką będzie nieważność samego zawarcia małżeństwa z uwagi na błędy proceduralne, skreślającą jej moc prawną. Następnie mamy do czynienia z całą grupą przesłanek, które mogą powodować unieważnienie małżeństwa, z uwagi na to, że ich wystąpienia wypacza w ogóle sam byt małżeństwa. Do tych przesłanek należy przykładowo impotencja, albo nieosiągnięcie obligatoryjnego wieku przez małżonka w czasie zawarcia małżeństwa. Spełniając jedną z tych przesłanek można złożyć pozew. Następuje wtedy postępowanie przed sądem kościelnym.

Ciekawe odstępstwa

Procedura unieważniania małżeństwa różni się od tej cywilnej. Przede wszystkim warto wspomnieć, że na rozprawie przed sądem powszechnym wszystko (jeżeli nie zostanie wyłączona jawność) odbywa się w sposób otwarty i publiczny. W przypadku unieważnienia małżeństwa kościelnego małżonkowie składają swoje zeznania osobno. Ciekawym jest też fakt, że w postępowaniu przed sądem kościelnym, postępowanie jest obligatoryjnie dwuinstancyjne- po rozpatrzeniu sprawy przez sąd niższej instancji, sprawa automatycznie przekazywana jest sądowi wyższej instancji.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments