Czy powietrze może zabić cz.4

W poszukiwaniu osłony zdrowotnej Jak z ty ch rozważań widać, życie w mieście to jeden wielki kłopot, co jednak nie znaczy, ze należy tylko usiąść i płakać. Wprost przeciwnie – ponieważ trudno byłoby na całą zimę wyjechać na wyspę pozbawioną smogu, musimy poszukać innych środków osłaniających nasz organizm przed skażonym powietrzem, w którym przebywamy. W